Θέλοντας να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη της περιοχής μας προσελκύοντας ποιοτικό τουρισμό δημιουργούμε Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση που θα δραστηριοποιηθεί στον Αγροτουρισμό προωθώντας με διάφορες δράσεις την προσέλκυση τουριστών που θα θέλουν να ενημερωθούν για τα τοπικά ήθη έθιμα και την Παριανή διατροφή. Η δράση αυτή θα γίνει με την αξιοποίηση τουριστικού ακινήτου που βρίσκεται εντός μεγάλης αγροτικής έκτασης με διάφορες καλλιέργειες όπου οι τουρίστες θα μπορούν να παρακολουθούν την εκτέλεση διαφόρων αγροτικών εργασιών όπως η παραγωγή και μεταποίηση αγροτικών προϊόντων.

Πιο συγκεκριμένα, Η ΚοινΣΕπ θα ασκήσει τις εξής δραστηριότητες:

1. Διαχείριση Τουριστικών Καταλυμάτων για διάθεση τους προς ανάπτυξη του τοπικού Τουριστικού Προϊόντος και γενικότερα της περιοχής.
2. Καλλιέργεια Μεταποίηση Συσκευασία Εμπόριο τοπικών Αγροτικών Προϊόντων όπως Αμπέλι και προϊόντα αυτού, Ελιές και προϊόντα αυτών, Σύκα και προϊόντα αυτών.
3. Υπηρεσίες Σχετικές με Αγροτουρισμό για προσέλκυση Τουριστών όπου θα μπορούν να παρακολουθούν την εκτέλεση διαφόρων αγροτικών εργασιών όπως η παραγωγή και μεταποίηση των παραπάνω αγροτικών προϊόντων.
4. Εναλλακτικές υπηρεσίες Γυμναστικής και Φροντίδας για την Βελτίωση της Ποιότητας της ζωής των Επισκεπτών Τουριστών των Καταλυμάτων μας
5. Παροχή υπηρεσιών συντήρησης ακινήτων με συμφέρουσες τιμές προσιτές από την τοπική κοινωνία όπως Ξυλουργικές εργασίες, Υδραυλικές εργασίες, Ηλεκτρικές εργασίες, Μονώσεις και Ελαιοχρωματισμοί και εμπόριο υλικών προς εκτέλεση των παραπάνω εργασιών.